Nastavenie krokov ovládania solárneho pouličného osvetlenia

1653620563(1)

1. Najprv dobre pripojte vedenia každého komponentu, dbajte na to, aby ste skontrolovali, či existuje spätné pripojenie, aby ste predišli skratu, a po správnosti kontroly zapnite ovládač solárneho pouličného osvetlenia.

2. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia programu, digitálna trubica sa rozsvieti a potom ju pustite.

3. Opäť krátko stlačte a podržte tlačidlo, digitálna trubica zobrazí aktuálne parametre nastavenia v slučke.Teraz by ste si mali podľa tabuľky nastavení v návode vybrať funkciu, ktorú potrebujete nastaviť.

4. Stlačte a podržte tlačidlo na tri sekundy, začne blikať jedna číslica digitálnej trubice.

5. Krátkym stlačením tlačidla nastavte jednocifernú hodnotu, pozrite si funkčný diagram hodnoty digitálnej trubice a nastavte požadovanú funkciu.

6. Počkajte tri sekundy, ak prestane blikať jedna číslica, znamená to, že nastavenie bolo úspešné.

7. Podľa vyššie uvedených krokov dokončite všetky ostatné nastavenia.


Čas odoslania: 27. mája 2022